A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény felhatalmazása alapján az MNB alapvető feladatai közé tartozik a feladatai ellátásához és az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése, információs rendszer működtetése és statisztikai adatok közlése a hitelintézeti rendszer működésére és az ország pénzügyi helyzetére vonatkozóan.

Az információs rendszer működtetéséhez az MNB a jogszabályban meghatározott szervezetektől és természetes személyektől adatokat gyűjt. Az adatgyűjtéseket az MNB – a közösségi joghoz, illetve a nemzetközi normákhoz igazodva, valamint a feladatai ellátásához kapcsolódó feltételek és követelmények változását követve – évente felülvizsgálja, így egy-egy naptári évre vonatkozóan, MNB rendeletekben írja elő.

A honlap ezen részén találhatók az adott évre vonatkozó, az adatgyűjtésekről szóló MNB rendeletek, az MNB rendeletekhez kapcsolódó, az adatszolgáltatást segítő technikai segédletek, valamint az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb információk. Szintén ezen a területen érhetők el a soron következő naptári évre vonatkozó MNB rendelet-tervezetek, melyeket az MNB nyilvános konzultációra bocsát.